Chuyên mục: Lập trình

Code để “ăn” hay code để “vui”

Dựa trên một câu chuyện có thật, tuy nhiên tên nhân vật đã được thay đổi Anh kĩ sư XXX là technical leader của một công ty lớn, có chuyên môn, nên hay được yêu cầu phỏng vấn ứng viên. Không biết là được hay bị mà sau mỗi lần phỏng vấn anh đều khóc méo mồm. Sáng có lịch phỏng vấn một em …